Välj en sida

Har du valt ditt ord för år 2021?


Ordet blir din ledstjärna för året och ska sätta riktningen men även inspirera och uppmuntra. Det ska ge dig hopp och stöd i svåra stunder och vägleda dig när du tvekar.


Det finns många som skrivit många bra saker som man ska tänka på när man väljer sitt ord. Så testa att googla för att få lite inspiration på ämnet.


Nu till mitt ord.

Jag har valt ordet förvalta. Det har jag valt för att jag vill fokusera på att ta hand om det jag har och utveckla de projekten vidare. Istället för att starta nya saker. En tanke med ordet är även att det ska signalera ett lugnare tempo; inte hoppa på nya saker direkt utan verkligen fokusera på det som redan är igång.


Har du valt ett ord? Var det svårt?