Välj en sida

Vad gör du när du känner motstånd?

Det intressanta tycker jag är att fundera över vad det är som gör att jag känner motstånd. Just nu har jag två saker som tar emot, vanligtvis är jag en riktig ”doer” men inför dessa två uppgifter finns ett motstånd. Så jag ställde mig själv frågan; varför känner jag motstånd?

Gällande den ena uppgiften kom jag fram till motståndet beror på otydlighet. Det är otydligt vad jag ska göra och det är otydligt vem som kan hjälpa mig svara på den frågan. Jag behöver alltså försöka skapa mera tydlighet.

Den andra uppgiften vet jag inte riktigt var motståndet kommer ifrån, kanske det helt enkelt är så att detta är en typ av uppgift jag inte tycker är så rolig. I framtiden kan jag fundera över om jag ska tacka nej när jag blir tillfrågad om att göra den. Kom ihåg, man måste inte per automatik tacka ja till jobb-uppdrag.

Vad känner du motstånd inför och hur kommer du förbi motståndet?