Välj en sida

Under 2017 började jag intressera mig för målbilder, målsättningar, positivt tänkande och tacksamhet. Först känns det som nonsens och vad gör det för skillnad. Men nu när jag tror på det gör det stor skillnad. Jag känner att det gör skillnad, och det man tror på har en förmåga att fungera. Därför har jag nu inför 2018 funderat på vilka mina mål är för året. Jag delar in mina mål i olika kategorier, det kan tex vara jobbet, privat, träning, hälsa, intressen, etc. Sådana saker som man är intresserad av och vill utvecklas inom. Gällande målen så bör de även vara SMARTA, dvs, specifika, mätbara, accepterade, realistiska, tidsbestämda och ambitiösa. Med andra ord gäller det att sätta upp mål som det finns en rimlig chans att uppnå men som ändå är utmanande så man anstränger sig lite extra.

Ett exempel på ett tydligt mål är vårt omsättningsmål i vårt företag för 2018. Vi har något att jämföra med, förra årets omsättning, och vi har en bild av hur mycket det är realistiskt att vi kan höja oss. Ett annat mål som är lätt att relatera till är kundnöjdhet, vi vet vad vi har idag och hurudan servicenivå vi vill ha, utifrån det har vi satt ett ambitiöst mål som ska sporra oss till god kundservice. Det gäller att fundera på hur man kan mäta sina mål, omsättning är lätt, lika så kundnöjdhet om kunderna fyller i en enkät efter sin vistelse. Om kunderna inte gör det är det svårt att mäta.

Målen behöver även vara på olika nivå, något mål kanske är långsiktigt medan ett annat mål är kortsiktigt. Viktigt att målen inte är för långt i framtiden då är det lätt att tappa fokus. Ett sätt att komma runt det är att sätta upp delmål på vägen.

För att mina mål inte bara ska bli fina ord på ett papper har jag gjort en plan för vilka steg som jag behöver ta för att nå målen. Vilka ändringar/ åtgärder behöver jag genomföra idag eller denna vecka/ månad för att nå mina mål. Då blir målet mera levande och ständigt i tanken. Det är även bra att skriva upp målen tydligt på en plats där du ser dem varje dag samt att upprepa dem högt för dig själv.

För att på ett, förhoppningsvis, enklare sätt kunna hålla ordning på målen och stegen till målen har jag även påbörjat min första Bullet Journal. Men mera om den en annan gång, när jag har hunnit komma igång ordentligt.

2018, jag är redo, come and get me!