Välj en sida

Detta med stress är ett ämne som de senaste åren ständigt varit aktuellt. Vi kan hela tiden läsa rapporter och artiklar om den nya folksjukdomen stress. Stress i sig är inte skadligt, men stress i kombination med att inte återhämta sig är skadligt. Små doser av stress kan till och med vara positivt, det får oss att vara på hugget och prestera på ett effektivt sätt men bör efterföljas av vila – annars är effekten den motsatta.

Jag har funderat en del på det här med stress, hur det idag nästan anses fint att vara stressad. Om en får frågan hur det är så ska svaret helst vara att ”det är mycket nu” annars framstår en som lite lat. Vi ska vara upptagna och på språng. Det motsatta, att ha ett lagom arbetstempo, tyder i mångas ögon på att en gör för lite.

Därför blev jag glad när jag i senaste numret av Centrallaget för Handelslagen i Finlands tidning Samarbete (1/19) läste en artikel med filosofen Juha T. Hakala. Artikeln har rubriken Snedvriden stresskultur och tar upp mycket av det som jag funderat på.

Stress lyfts upp som något positivt i samhället, ett modefenomen, ”En människa som inte har varit utbränd minst en gång anses kanske inte vara tillräckligt hängiven.”

Att inte vara stressad kanske tyder på att en har tråkigt, men Juha T. Hakala lyfter fram tristess som något som behövs för att kreativiteten ska få ta plats. Detta tror jag mycket på. Lugn och ro krävs för att tankarna ska kunna flöda. Därför kan det inte vara bra att alltid ha ljud i öronen utan ibland faktiskt bara vara. Jag tänker här på alla de som alltid lyssnar på musik eller podcasts och på så vis alltid får intryck den vägen, då finns det inget utrymmet för tankarna att vandra fritt.

En annan intressant aspekt som lyfts upp i artikeln är den hur stress gör oss ensamma. När vi konstant stressar finns det ingen energi eller lust till föreningsverksamhet och frivilligarbete. Något som leder till att folk isolerar sig och det i sin tur leder till att känslan av ensamhet ökar. Stress leder alltså till att vi blir mera ensamma.

Tänkvärd och intressant artikel!

Hur påverkas du av stress? Har du tid för återhämtning och låter du dig själv ha tråkigt ibland så det finns utrymme för nya tankar och kreativitet?