Välj en sida

Alltid kul med ny kunskap och att se hur olika företag presenterar och förpackar sina erbjudanden, speciellt inom mina favoritämnen företagande och entreprenörskap.

Idag lyssnade jag på Tiina Wilens gratisworkshop, via hennes hemsida, med fokus på hur man som företagare går från nuläge till nästa nivå. En utmaning som många småföretagare kämpar med. Kunskapen finns, men kunderna saknas, vad kan man göra? Jo det finns massor att göra och Tiina guidade på ett enkelt och systematiskt sätt lyssnaren genom processen. Från att ha träffat och diskuterat med väldigt många nya företagare håller jag med henne om det mesta hon sa i workshopen, till exempel detta att de största misstaget företagaren gör är att:

  1. Fokusera på fel saker.
  2. Sakna plan och strategi.

Om vi börjar med nummer ett, det att man fokuserar på fel saker, så brukar det ofta vara så att företagaren fokuserar på det som hen tycker är roligast. Det kan vara allt från att komma på nya idéer och produkter (istället för att sälja de som redan är utvecklade), göra oplanerad och ogenomtänkt marknadsföring (tex lägga ner massa tid och energi på sociala medier). Det var några konkreta exempel.

Nummer två, saknar plan och strategi. Företaget kanske har växt fram ur en hobby som började gå bättre än vad hen trodde från början så företagaren väljer att satsa helhjärtat och kör på enligt tidigare modell. Det vill säga utan planering eller strategi. Detta sätt kan fungera bra när det är frågan om hobbyverksamhet men när det nu är frågan om en heltidssyssla som ska ge försörjning leder ofta bristfällig planering och obefintlig strategi till att det blir lite hur som helst. Vilket skapar osäkerhet hos kunderna, gör att kunderna inte förstår produkten eller tjänsten samt att det är svårt att nå kunden.

Något som jag gillade med Tiinas workshop var det att hon bröt ner det till tre kärnvärde: Koncept, marknadsföring och sälj. Samt att hon lyfta fram vikten av att ta företaget seriöst – satsa seriöst och du blir tagen på allvar och får seriösa resultat.

Bra tips!